Sons d’un món que dorm

Sons d’un món que dorm (2016) Vol menor

Col.laboració al disc d’en Carles Cuxart amb les veus a: “Iguals però diferents”, “Com un llop udolant a la lluna” i “Cançons de fusta”

sons d’un món que dorm by vol menor