Sons d’un món que dorm

Sons d’un món que dorm (2016) Vol menor

Col.laboració al disc d’en Carles Cuxart amb les veus a: «Iguals però diferents», «Com un llop udolant a la lluna» i «Cançons de fusta»

sons d’un món que dorm by vol menor