Back to Catalonia: Part 1: Preàmbul

Back to Catalonia: Part 2: Homínid no Vadis

Back to Catalonia: Part 3: Got save Berenguer

Back to Catalonia: Part 4: Jaume Primer

Back to Catalonia: Part 5: Els almogàvers

Back to Catalonia: Part 6: Onze de setembre

Back to Catalonia: Part 7: 12 de Setembre

Back to Catalonia: Part 8: Franquisme

Back to Catalonia: Part 9: La Transició (Gonçal)

Back to Catalonia: Part 10: Camí del Referèndum

Back to Catalonia: Part 11: Comiat

Back to Catalonia: Part 12: Viatger en el temps